Forum Park Bangkok starstarstar

Bangkok, بانکوک , Bangkok, بانکوک 0000-0000, تایلند
Tap to call 26414919 - 09192477697
- Forum Park Bangkok Bangkok, بانکوک , Bangkok, بانکوک, 0000-0000, تایلند 26414919 - 09192477697 5 Superior Room /BB 5 Deluxe Room /BB 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
تعداد اتاق / Superior Room /BB / حداقل روزها 0 حداکثر روزها 365 / حداقل نفرات 1 حداکثر نفرات 100 / 0 $ 0 پنج شنبه, 11 دی 1399
تعداد اتاق / Deluxe Room /BB / حداقل روزها 0 حداکثر روزها 365 / حداقل نفرات 1 حداکثر نفرات 100 / 0 $ 0 پنج شنبه, 11 دی 1399
 
تاریخ های خاص

تاریخ مورد نظر برای رزرو را مشخص کنید

نوع اتاق مورد نظر خود را انتخاب کنید

توجه داشته باشید که قیمت نهایی فقط بعد از اضافه کردن به لیست نمایش داده میشود

سرویس ها
ترانسفر رفت و برگشت + سیم کارت + راهنمای فارسی + گشت شهری
ترانسفر رفت و برگشت + سیم کارت + راهنمای فارسی + گشت شهری
$ 10 ( برای هر نفر در هر رزرو )
اطلاعات شما
کل مبلغ قابل پرداخت

شب برای هر نفر هر شب

نفر

 

بها کل شبها با همراه مالیات
بهای کل سرویس ها
افزایش نرخ برای یکنفر
بهای کل نفرات