A-One Star Pattaya starstarstar

Pattaya, پاتایا , Pattaya, پاتایا 0000-0000, تایلند
Tap to call 26414919 - 09192477697
- A-One Star Pattaya Pattaya, پاتایا , Pattaya, پاتایا, 0000-0000, تایلند 26414919 - 09192477697 10 Double-Twin Room /BB 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tariff / Double-Twin Room /BB / حداقل روزها 0 حداکثر روزها 365 / حداقل نفرات 1 حداکثر نفرات 100 / 0 $ 0 پنج شنبه, 11 دی 1399
 
تاریخ های خاص

تاریخ مورد نظر برای رزرو را مشخص کنید

نوع اتاق مورد نظر خود را انتخاب کنید

توجه داشته باشید که قیمت نهایی فقط بعد از اضافه کردن به لیست نمایش داده میشود

سرویس ها
ترانسفر رفت و برگشت + سیم کارت + راهنمای فارسی + گشت شهری
ترانسفر رفت و برگشت + سیم کارت + راهنمای فارسی + گشت شهری
$ 10 ( برای هر نفر در هر رزرو )
اطلاعات شما
کل مبلغ قابل پرداخت

شب برای هر نفر هر شب

نفر

 

بها کل شبها با همراه مالیات
بهای کل سرویس ها
افزایش نرخ برای یکنفر
بهای کل نفرات